Toimimme pääsuunnittelijana pääosin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella, mutta myös muualla sopimuksen mukaan.  Tarvittaessa voimme toimia projektissa sekä vastaavana työnjohtajana että pääsuunnittelijana, jolloin työmaakokousten järjestäminen ja lupaprosessiin liittyvä byrokratia hoituvat rakennuttajalta hiukan helpommin.

Mikä on pääsuunnittelijan tehtävä?

Rakennuslupaa haettaessa työmaalle on nimettävä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa rakennushankkeen suunnittelukokonaisuudesta ja huolehtii siitä, että suunnitelmat sopivat yhteen ja muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Hyvä pääsuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat on toteutettu laadukkaasti ja ne ovat työmaalla helposti toteutettavissa.

Mitä pääsuunnittelija käytännössä tekee?

Pääsuunnittelija vastaa siitä että suunnitelmat ovat yhteensopivat, laadukkaat ja toteutettavissa. Laadukkaat suunnitelmat ja niiden yhteensovittaminen vähentävät työmaalla tehtäviä muutoksia ja voivat säästää rakennuttajalta melkoisen määrän selvää rahaa. Kannattaako kirvesmiehelle maksaa tumput suorana seisomisesta vai valita mieluummin pätevä pääsuunnittelija, joka pitää huolta siitä että työmaalla olevat suunnitelmat ovat laadukkaat ja ajan tasalla, jotta homma sujuu kuten pitääkin? Hyvien suunnitelmien ja niiiden ammattitaitoisen yhteensovittamisen avulla päästään muuttamaan toimivaan ja turvalliseen kotiin huomattavasti nopeammin.

Pääsuunnittelija voi tehdä myös energiatodistuksen

Energiatodistuksen tekeminen kuuluu yleensä pääsuunnittelijan tehtäviin, ja allekirjoituksellaan pääsuunnittelija varmistaa energiatodistuksen oikeaksi. Mahdollisten työn aikana tehtävien muutosten jälkeen pääsuunnittelija varmistaa energiatodistuksen edelleen sopivan rakennettuun rakennukseen. Pääsuunnittelijana teemme energiatodistuksen ja vastaamme että todistus on ajan tasalla myös silloin kun rakennus valmistuu!

Lähetä tarjouspyyntö helposti tästä!